Kronospan: Pozytywna weryfikacja Germanischer Lloyd

Certyfikat ISO jest obiektywnym i akceptowanym w 160 krajach świata wyznacznikiem jakości usług i produkcji. Dokument ten podlega zawsze takim samym normom, niezależnie od kraju, kultury i innych czynników. Przyznanie certyfikatu wiąże się ze spełnieniem oraz wdrożeniem wielu, często kosztownych i bardzo surowych regulacji i przepisów.

 

ISO jest wdrożone w trzech spółkach Kronospan w Szczecinku. Każda z nich w zakresie operacyjnym ma indywidualne systemy. Wszystkie zostały zweryfikowane i pozytywnie ocenione przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą - Germanischer Lloyd, która jest uznawana za jedną z najlepszych w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Specjalizuje się w branży przetwórstwa drewna.

 

Zadaniem niezależnej jednostki certyfikującej jest ocena, czy wdrożone systemy spełniają wymagania normy ISO 9001:2008 w ramach audytów certyfikujących i odnowieniowych oraz czy system jest utrzymywany i prawidłowo nadzorowany - w ramach audytów kontrolnych. Kronospan co trzy lata poddaje się audytowi odnowieniowemu, dodatkowo każdego roku przechodzi kontrolę nadzoru. Spółki uzyskały potwierdzenie, iż wdrożone w nich systemy zarządzania spełniają wszystkie wymagania normy ISO 9001:2008 oraz są utrzymywane i nadzorowane.

 

Utrzymywanie ISO jest pracochłonne i kosztowne, ale bardzo istotne dla Kronospan, któremu zależy na najwyższej jakości oraz na ciągłym podnoszeniu standardów.


Kto może wydać certyfikat ISO?

Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 może zostać nadany przez niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację, uzyskaną od niezależnej jednostki nadrzędnej. W Polce takie uprawnienia do przeprowadzania procesu certyfikacji nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Dla firmy wdrożenie ISO oznacza poprawę organizacji zarządzania, systematyczną poprawę jakości pracy i jakości usług, konkurencyjność wyrobów, usług na rynku, wzrost wiarygodności w oczach klientów, większą satysfakcję załogi z pracy i z jej efektów. Dla klientów to przede wszystkim powtarzalna, wysoka jakość usług, łatwość we współpracy, zadowolenie z realizacji zawartych umów/zleceń.

 

 

Tagi