Polityka prywatności portalu plytameblowa.pl

Płyta meblowa – polityka prywatności

  1. Użytkownik korzystając z portalu plytameblowa.pl pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zadecyduje inaczej i pod warunkiem, że stosuje się do zasad i regulaminu obowiązującego na portalu plytameblowa.pl.
  2. Plytameblowa.pl zbiera i przetwarza dane uzyskane z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, informacje zawarte w logach systemowych, informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Wykorzystuje narzędzia gromadzenia danych, takie jak „ciasteczka” (cookies).
  3. Plytameblowa.pl może wykorzystać otrzymane dane w celach rozliczeniowych, kontaktowych, marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa, podwyższenia funkcjonalności Serwisu i usług, które oferujemy.
  4. Plytameblowa.pl nie może zagwarantować, że wszystkie prywatne wiadomości przekazywane Użytkownikowi lub przez Użytkownika, a także inne informacje natury prywatnej, nie zostaną nigdy ujawnione w sposób nie ujęty opisem w treści niniejszych zasad.
  5. Plytameblowa.pl może zachowywać wiadomości przesłane do naszego serwisu e-mailem, pocztą, lub w inny sposób.
  6. Plytameblowa.pl nie ma dostępu i nie przechowuje danych konta bankowych oraz kart kredytowych Użytkowników, za pomocą których dokonano opłaty za Usługi w Serwisie.


Tagi