Druk dekoracyjny

Druk dekoracyjny jest wariantem wklęsłodruku.

Pod pojęciem wklęsłodruku kryją się wszystkie sposoby druku, w których fragmenty drukujące, zagłębione są w powierzchni formy drukarskiej. Wspólne dla wszystkich sposobów druku jest pokrycie farbą całej powierzchni formy drukarskiej, zarówno części zagłębionych jak i części nie drukujących. Krótko przed zadrukiem nadmiar farby zostaje zgarnięty z powierzchni formy tak, że farba pozostaje jedynie w zagłębionych jej częściach. Zadruk następuje poprzez dociśniecie materiału przeznaczonego do zadrukowania do formy drukarskiej, przez co dochodzi do kontaktu farby z podłożem.

 

Tagi