Płyta pilśniowa

Płyta pilśniowa (pot. dykta) – płyta drzewna wykonana z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta.

Rozróżnia się:

 • porowate,
 • półtwarde,
 • twarde,
 • bardzo twarde.
 • Dodatkowo mogą one być:

  • perforowane,
  • lakierowane,
  • laminowane,
  • pokrywane ścierem.

Płyty pilśniowe stosowane są w meblarstwie i budownictwie.

Proces technologiczny produkcji płyt pilśniowych metodą suchą:

 1. otrzymanie zrębków,
 2. rozwłóknianie (defibratory dodaje się 1-1,5% parafiny lub śr. hydrofob. Czas przebywania zrębków w podgrzewaczu 3-6 min., ciśn. 0,8-1 MPa temp. włókien 175-193°C)
 3. zaklejanie masy włókien
 4. suszenie włókien (w suszarkach dwustopniowych, suszenie prowadzi się do wilgotności 6-12%, temp. na wlocie ok. 300°C na wylocie 90°C)
 5. magazynowanie masy
 6. formowanie kobierca
 7. prasowanie wstępne
 8. prasowanie właściwe
 9. chłodzenie płyt
 10. formatowanie płyt
 11. szlifowanie

Proces technologiczny produkcji płyt pilśniowych metodą mokrą:

 1. składowanie surowca
 2. rozdrabnianie
 3. rozwłóknianie
 4. domielanie
 5. zaklejanie
 6. formatyzowanie i odwadnianie
 7. suszenie (P-porowate), prasowanie (T-twarde)
 8. formatyzowanie (P), hartowanie(T)
 9. składowanie(P), nawilżanie(T)
 10. formatyzowanie(T)
 11. składowanie(T)

 

Źródło:
www.wikipedia.pl

Powrót

 

Tagi