Kronospan zapewnia, burmistrz usatysfakcjonowany

Zarząd Kronospanu spotkał się z władzami Szczecinka, aby omówić kwestie dotyczące ochrony środowiska, w tym likwidacji dwóch podstawowych uciążliwości powodowanych przez producenta płyt drewnopochodnych – emisji odorów i pylenia grubym pyłem.

Burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas oraz poseł Wiesław Suchowiejko podczas konferencji prasowej omówili efekty rozmów z zarządem firmy Kronospan: Wolfgangiem Seifertem, Krzysztofem Aleksandrowiczem i Joanną Jodłowską.

- Jestem tym spotkaniem dość usatysfakcjonowany – powiedział podczas konferencji Jerzy Hardie-Douglas. Burmistrz przekazał, że najważniejszymi spośród dyskutowanych tematów były ustalenia dotyczące likwidacji dwóch podstawowych uciążliwości powodowanych przez firmę – emisji odorów i pylenia grubym pyłem. Kronospan zadeklarował, że zlikwiduje emisję odorów w ciągu 18 miesięcy. W tym celu, w zakładzie mają zostać przebudowane instalacje odprowadzające gazy z wentylacji prasy mokrego odpylania MDF, tak, aby gazy te nie uchodziły – jak obecnie – niskimi kominami, ale były kierowane do suszarni, gdzie byłyby neutralizowane w wysokiej temperaturze i odprowadzane wysokimi kominami.

Jeśli chodzi o pylenie grubym pyłem, Kronospan obiecał, że upora się z tym problemem do końca marca przyszłego roku. Przyczyną tej uciążliwości jest roznoszenie przez wiatr pyłu wysypującego się z tzw. cyklonów i ładowanego przez ładowarki na placu na terenie firmy. Firma zamierza przebudować instalacje, tak, aby pył ten nie wydostawał się na zewnątrz.
Podczas konferencji Burmistrz Szczecinka poinformował także o kontynuowaniu prac nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Kronospanu. Robocze rozmowy na ten temat specjaliści z firmy produkującej płyty drewnopochodne prowadzą już ze spółką miejską PWiK.

Poruszono także temat hałdy przy ul. Waryńskiego. W Urzędzie Marszałkowskim i w Ministerstwie Środowiska toczą się urzędowe procedury zmierzające do rozstrzygnięcia, czy hałda jest składowiskiem odpadów, czy też nie. Bez względu na rozstrzygnięcie, hałda zostanie wywieziona, a sporną pozostaje kwestia, co zrobić z gruntem pod hałdą. Zdaniem burmistrza, grunt pod hałdą jest skażony, a wykonane przez Kronospan badania jej wpływu na wody głębinowe nie są miarodajne, ponieważ firma nie zbadała oddziaływania hałdy na wody gruntowe.

Kolejną kwestią, jaką omawiano podczas spotkania zarządu Kronospanu z władzami Szczecinka było pozwolenie na emisję amoniaku, o którą do Urzędu Marszałkowskiego wystąpił Kronospan. Zdaniem władz Szczecinka, emisja amoniaku ma wpływ na rozpad cząsteczek pyłu PM10 na pył PM2,5 i dlatego nie powinno się na nią zezwolić. Z kolei Kronospan tłumaczy, że wielkości emisji podane w jego wniosku o pozwolenie wynikają z tego, iż firma chce unikać kar za chwilowe, przypadkowe przekroczenia, a w codziennym funkcjonowaniu zakładu emisja ta ma być znacznie niższa.

Poseł Wiesław Suchowiejko podczas konferencji prasowej powiedział o wniosku firmy Kronospan o zaostrzenie polskich norm określających dopuszczalne emisje pyłów PM10 i PM2,5. Producent płyt drewnopochodnych jest gotowy zakupić odpowiednie filtry, aby taką emisję ograniczyć, jednak pod warunkiem, że nowe, ostrzejsze normy będą obowiązywać wszystkie podmioty na terenie kraju. W przeciwnym wypadku, konkurencja holdingu Krono, która nie musiałaby stosować się do norm, a tym samym inwestować w odpowiednie urządzenia, zyskałaby przewagę na rynku, dzięki niższym kosztom działalności.
Poseł przekazał także informacje o pracach rządu nad przepisami, pozwalającymi walczyć z emisją odorów. Zdają się one zmierzać ku takiemu rozwiązaniu, że kompetencje w walce z odorami byłyby przypisane gminie. Jeśli tak się stanie, burmistrz zyska narzędzie do egzekwowania likwidacji uciążliwości odorowych na terenie Szczecinka.

Do kolejnego spotkania i dalszych rozmów burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa i posła Wiesława Suchowiejko z zarządem Kronospanu ma dojść we wrześniu.

Wideo relacja z konferencji

Źródło: szczecinek.pl
 

Tagi