ABS - ekologiczne rozwiązanie

Ekologia stopniowo zmienia oblicze przemysłu. Naukowcy wciąż poszukują nowych rozwiązań produkcyjnych, które będą bardziej efektywne i nieszkodliwe dla środowiska. Przemiany sięgnęły także rynku obrzeży meblowych. Przedsiębiorstwa, które zrozumiały istotę problemu, wdrażają technologię ABS. Dlaczego decydują się właśnie na to rozwiązanie?

Ochrona środowiska pojawia się w każdym aspekcie ludzkiego życia. Nieprzerwanie słyszy się o protestach ze strony ekologów czy nowych zanieczyszczeniach, które dewastują ekosystem. Społeczeństwo zrozumiało skalę zagrożenia, a ekologia zyskała powszechną aprobatę. Ludzie nie chcą już kupować produktów, które niszczą środowisko. Stosunek ceny do jakości przestał być jedynym kryterium oceny produktu. W przemiany zaangażowały się również władze. Efektem polityki proekologicznej są kolejne restrykcje prawne w postaci zakazów lub podatków nakładanych na szkodliwe produkty. Przedsiębiorstwa chcące rozwijać działalność musiały zmierzyć się z problemem i znaleźć alternatywy dla obecnych rozwiązań. Na rynku obrzeży meblowych dotychczas dominowało PCV. Powoli jednak jego miejsce zajmuje nowy produkt – akrylonitryl butadien styrenu (ABS).

W Polsce proekologiczną polityką może pochwalić się firma Schilsner. Chcąc zadbać nie tylko o zadowolenie klienta, ale także o dobro środowiska, wprowadziła bogatą ofertę produktów wytworzonych z ABS. Wdrażając nową technologię, bazowała na wiedzy wiodących firm przemysłowych Europy. Dzięki otwartości na wyzwania firma została zakwalifikowana do grona „Gazel Biznesu” – grupy najdynamiczniej rozwijających się firm w 2009 r. Istotną rolę w podjęciu decyzji o wprowadzeniu ABS odegrały jego walory ekologiczne. Czym jednak różni się w tym aspekcie od pozostałych tworzyw sztucznych dostępnych na rynku?
Najważniejszym atutem ABS-u jest możliwość poddania go pełnemu recyklingowi. Poważnym problemem tworzyw sztucznych jest czas ich biodegradacji, który trwa kilkaset lat. Ponowne przetwarzanie jest zatem jednym z głównych czynników świadczących o ekologiczności danego produktu. Nieprzetworzony akrylonitryl butadien styrenu jest dosyć drogim surowcem, dlatego jego odnawialność jest szczególnie opłacalna dla przedsiębiorców.

Recykling ABS-u to proces dość skomplikowany, jednak można wyróżnić najważniejsze etapy przetwarzania. Zebrane odpady zużytego plastiku trzeba przesegregować. Usuwa się te części, które nie mogą zostać poddane odzyskowi. Można robić to ręcznie lub wykorzystać jedną z metod, oddzielającą tworzywa na podstawie ich gęstości, polarności lub rozpuszczalności. Innym ważnym etapem jest proces rozdrabniania. W zależności od substancji można ją np. zgniatać lub rozrywać. Surowiec poddaje się jeszcze kilku procesom, a efektem końcowym jest plastik w postaci przemiału lub granulatu. Ten sam materiał może być przetwarzany kilkukrotnie, przy czym każdy kolejny proces minimalnie obniża jego wydajność.

Istotny jest również proces utylizacji zużytego akrylonitrylu butadienu styrenu. Należy pamiętać, iż obrzeża produkowane na jego bazie nie zanieczyszczają środowiska, dzięki czemu nie muszą być klasyfikowane, jako odpady specjalne, których unieszkodliwianie jest dosyć kosztowne. ABS po zakończeniu utylizacji przybiera postać nieszkodliwego pyłu.
Ekologiczne tworzywo nie ma w składzie chemicznym żadnych metali ciężkich. Nie zawiera np. ołowiu, który mimo swojej szkodliwości, jest często wykorzystywany w przemyśle. Ołów jest dla człowieka toksyczny. Może być przyczyną różnych chorób, a styczność z dużym stężeniem może skończyć się tragicznie. ABS nie zawiera również chloru, który także jest niebezpieczny dla ludzkiego organizmu. Za tym, że skład nie jest toksyczny przemawia fakt, iż przez wiele lat produkowano z akrylonitrylu butadienu styrenu pojemniki, za pomocą których przenoszono wodę destylowaną używaną do celów medycznych.

Dzięki powyższym właściwościom, obrzeża meblowe produkowane przez firmę Schilsner uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Oznacza to, że produkt spełnia narzucone przez Zakład normy oraz że w żaden sposób nie zagraża zdrowiu jego użytkowników. W dodatku spełnia wszelkie kryteria regulowane przez dyrektywy Unii Europejskiej, więc meble wykończone obrzeżami z ABS-u mogą być eksportowane do innych krajów wspólnoty. Jest to produkt bezpieczny, wydajny, a w dodatku efektowny, a dzięki firmie Schilsner polscy konsumenci mogą cieszyć się nim na co dzień.
(sj)
 

Tagi