2,5 mln zł na inwestycje ekologiczne

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. prowadzi przygotowania do rozpoczęcia inwestycji mających na celu dalsze zmniejszanie wpływu prowadzonej działalności przemysłowej na otoczenie.

 

Aktualnie trwa procedura administracyjna niezbędna do rozpoczęcia inwestycji Kronospan mających zmniejszyć wpływ prowadzonej działalności przemysłowej na otoczenie. Równocześnie z uzyskiwaniem odpowiednich decyzji trwa proces przygotowawczy do rozpoczęcia prac. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Szczecinku otrzymał wniosek Kronospan o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przed wydaniem tej decyzji Wydział Planowania Urzędu Miasta poprosił jeszcze Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o opinię, czy w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Aktualnie na prośbę RDOŚ kompletowane są dodatkowe dokumenty i w najbliższych dniach trafią one do urzędu.

 

Planowana inwestycja zmniejszy stężenia poszczególnych zanieczyszczeń, ograniczy też zużycie energii. Realizacja ww. działań planowana jest na 18 miesięcy od daty otrzymania wszystkich niezbędnych pozwoleń i kosztować będzie około 2,5 mln zł. Prace zostaną rozpoczęte, gdy tylko zostaną wydane i uprawomocnią się odpowiednie decyzje administracyjne - informuje na swojej stronie Kronospan.

 

Tagi