Kronospan jednym z filarów polskiej gospodarki

We wtorek, 10 stycznia 2010 roku w Teatrze Variete Muza w Koszalinie podczas uroczystej gali konkursu Filary Polskiej Gospodarki  Zarząd Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.  odebrał wyróżnienie zaliczające przedsiębiorstwo do laureatów tego prestiżowego konkursu.

 

W VI edycji konkursu Filary Polskiej Gospodarki po raz pierwszy samorządy terytorialne, jako organy władzy - zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności - poprzez swoje głosy, zdecydowały o zakwalifikowaniu poszczególnych kandydatur do wyróżnień w poszczególnych województwach.

- Chciałbym podziękować za wyróżnienie - powiedział dyrektor Kronospanu Krzysztof Aleksandrowicz. - Jest ono dlatego istotne, że zostało przyznane przez samorządowców z naszego województwa. Kronospan w Szczecinku jest największym pracodawcą, stabilnym przedsiębiorstwem i dobrym partnerem dla władz lokalnych - dodał.

Samorządowcy z każdego województwa zostali poproszeni przez czołowy ośrodek badania opinii publicznej - Pentor o wytypowanie 3 przedsiębiorstw (i przyznanie punktów) w 3 następujących kryteriach:

  • - jest istotnym pracodawcą dla regionu, który promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy outplacement)
  • - jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych
  • - działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, jest zaangażowany w rozwój regionu, działa charytatywnie.

 

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki to przedsiębiorstwa cechujące się stabilnością, mające znaczący udział w rozwoju regionu, zarówno jako pracodawcy, wspierający i promujący zatrudnienie, czy umożliwiający rozwój przedsiębiorczości.

Istotnym kryterium było również zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Filary Polskiej Gospodarki to zestawienie firm stabilnych ekonomicznie, a jednocześnie utożsamiających się z regionami, w których prowadzą swoją działalność.

Tagi