Kronospan zamyka zakład w Niemczech i inwestuje 150 mln na Białorusi

 

Zarząd Kronospan GmbH w Bischweier poinformował, że ze względu na ciągłe straty finansowe, planowane jest zamknięcie zakładu w Bischweier. Zamknięcie dotknie około 190 pracowników.

 

Wcześniej zakładano, że uda się temu zapobiec poprzez wprowadzenie skróconego czasu pracy. Po ogłoszeniu podwyżki cen wyrobów zakładu, spadek zamówień był większy, niż wstępnie zakładano – mimo że podwyżka cen była niższa, niż wymagałby tego  wzrost kosztów produkcji.  W dwóch ostatnich latach finansowych zakład w Bischweier przynosił straty sięgające kilkudziesięciu milionów euro. Dodatkowe koszty wynikły ze wzrost cen surowców, opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń na produkcję oraz kosztów inwestycji przeprowadzonych celem spełnienie  nowych  wymogów w zakresie ochrony środowiska.

 

Przedstawiciele Kronospan w Polsce wskazują, że czynniki, które doprowadziły do takiej sytuacji, występują także w naszym kraju. Chodzi głównie o wykorzystywanie drewna surowego do produkcji energii. Unijny system wsparcia finansowego dla produkcji tzw. zielonej energii z wykorzystaniem surowego drewna sprawił, że zmniejszyła się konkurencyjność innych gałęzi przemysłu, wykorzystujących ten surowiec. Dotyczy to także zakładów Kronospan w Polsce. Sytuacja ta przekłada się bezpośrednio na obniżenie konkurencyjności polskiego przemysłu meblarskiego – trzeciego producenta mebli na świecie. 

 

Z pewnością przyczyny, które zadecydowały o zamknięciu zakładu Kronospan w Bischweier, nie pozostaną bez wpływu na Kronospan w Polsce.

 

Kronospan zainwestuje 150 mln dolarów na Białorusi

 

Kronospan podpisał z rządem Białorusi umowę inwestycyjną na budowę nowego zakładu produkcji płyt drewnopochodnych. Nowa inwestycja o wartości przekraczającej 150 mln dolarów ma zostać zrealizowana do 2016 roku. Umowę podpisano 17 listopada podczas Europejskiego Forum Finansowego we Frankfurcie nad Menem.

 

Gwarancją realizacji umowy jest klauzula zabezpieczająca dostawy drewna dla nowego zakładu Kronospan na Białorusi. Ta inwestycja jest efektem realizacji podjętej kilka lat temu strategii dotyczącej rozwoju Grupy na  wschodzących rynkach Europy Wschodniej.

 

- Należy się spodziewać kolejnych decyzji inwestycyjnych w Rosji, na Ukrainie i Białorusi – mówi Tomasz Jańczak, dyrektor zarządzający przedsiębiorstw Grupy Kronospan w Polsce. - Duży wpływ na decyzje inwestycyjne Kronospan mają nie tylko tempo rozwoju tych rynków, ale także niekorzystne zjawiska w przemyśle drzewnym, spowodowane przez wykorzystywanie w coraz większym stopniu drewna do produkcji tzw. zielonej energii w Unii Europejskiej - tłumaczy dyrektor Jańczak.

 

Obowiązujący system sprawia, że zakłady energetyczne produkujące energię z tzw. biomasy korzystają z dużego wsparcia finansowego. Przemysł wytwarzający wyroby drewnopochodne, pozbawiony podobnego do sektora energetycznego  wsparcia finansowego, napotyka na poważne problemy w pozyskaniu surowca do produkcji. Kronospan chcąc sprostać coraz większej konkurencji sektora energetycznego w walce o surowiec musi wprowadzać nowe, a przy tym bardzo kosztowne, technologie poprawiające wydajność surowcową. Te czynniki,  bariery administracyjne oraz lokalne uwarunkowania polityczne sprawiają, że polskie lokalizacje przegrywają w konkurencji z bardziej atrakcyjnymi możliwościami działalności w krajach sąsiednich. 

 

Tagi