Pfleiderer: Emisja obligacji zoptymalizuje płynność finansową grupy

Na przestrzeni ostatniego miesiąca Pfleiderer Grajewo ośmiokrotnie przeprowadził emisję obligacji krótkoterminowych. Jak poinformowała spółka, jej celem była optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenie zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności.

 

Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.

 

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.


Warunki emisji obligacji z 08.09.2011:
- wartość emisji - 8.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 800 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 03.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.968,02 PLN

 

Warunki emisji obligacji z 14.09.2011:
- wartość emisji - 8.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 800 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 03.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.975,78 PLN

 

Warunki emisji obligacji z 15.09.2011:
- wartość emisji - 53.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 5.300 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 01.12.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.899,42 PLN

 

Warunki emisji obligacji z 22.09.2011:
- wartość emisji - 9.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 900 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 03.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.985,99 PLN

Warunki emisji obligacji z 30.09.2011 :
- wartość emisji - 8.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 800 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 03.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.996,19 PLN


Warunki emisji obligacji z 30.09.2011:
- wartość emisji - 11.200.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 1.120 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 03.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.996,19 PLN

 

Warunki emisji obligacji z 03.10.2011:
- wartość emisji - 11.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 1.100 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 05.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.997,46 PLN

 

Warunki emisji obligacji 05.10.2011:
- wartość emisji - 5.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji - 500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu - 12.10.2011
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.991,12 PLN

 

Tagi