Drewno w gospodarce UE i Polski

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP SA, w ciągu zaledwie trzech lat stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Środkowej. Przypomnijmy, że w Europejskim Kongresie Gospodarczym, w trzydniowym cyklu ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, bierze udział 4500 gości z Polski i z zagranicy, w tym kilkuset panelistów. Szefem Rady Programowej Kongresu jest, jak co roku, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

 

W tym roku Kongres odbędzie się w dniach 16-18 maja w Katowicach.

Tematyka Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wiodącym tematem w tym roku będzie konkurencyjna gospodarka Europy i nowy ład Unii, a także problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Nie zabraknie problematyki związanej z Pakietem klimatyczno-energetycznym UE i jego wpływem na gospodarkę. Rozmawiać będziemy też m.in. o wspólnej polityce energetycznej Unii, o innowacyjności oraz o zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów i miast. Sesje i debaty panelowe będą w tym roku obejmowały bardzo szerokie spektrum zagadnień ekonomicznych oraz obszarów życia gospodarczego i publicznego.

 

Poniżej zakres tematyczny panelu dotyczącego przemysłu drzewnego:

 

 

 

Drewno w gospodarce UE i Polski
17 maja 2011, 09.00-11.00
Hotel Angelo Sala Rubin


- Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i państwach UE
- Pozyskiwanie drewna z lasów państwowych w warunkach zrównoważonego rozwoju i realizacji funkcji pozaprodukcyjnych. Szanse i ograniczenia
- Współpraca przemysłów opartych na drewnie z Lasami Państwowymi
- Jak przetrwać i rozwijać się - wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej
- Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce (Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
- Zasoby biomasy w Polsce
- Rola nauki w sektorze leśno-drzewnym

 

 

 

Zobacz pełny zakres tematyczny Kongresu.

 

Tagi