Do nabycia udziały w spółce Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych

 

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji można składać do 31 maja 2011 roku. Aukcja rozpocznie się w 3 czerwca 2011 roku, o godzinie 12.00.

 

Cena wywoławcza pakietu 37 400 udziałów, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki wynosi 2 169 200,00 zł.

Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 58,00 zł.

 

 

Przedmiotem działalności Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych jest przede wszystkim prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz technicznych w zakresie postępu technicznego i technologicznego, ochrony środowiska, monitorowania warunków higienicznych na stanowiskach pracy, głównie w przemyśle płyt drewnopochodnych.

 

Ośrodek prowadzi związaną z zakresem swej działalności jednostkową produkcję unikalnej aparatury laboratoryjnej, jak też urządzeń dla przemysłu zarówno w kraju i za granicą.

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spółki wykonuje badania higieniczności oraz właściwości fizycznych i mechanicznych wyrobów drewnopochodnych, stanowiące podstawę do otrzymywania przez producentów i importerów świadectw higieniczności, aprobat technicznych. Wykonuje również pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, kontroli warunków na stanowiskach pracy. Na małą skalę prowadzona jest produkcja nowych wyrobów - np. płyty izolacyjne i konstrukcyjne do stosowania w budownictwie wytwarzane przez recykling włókien syntetycznych lub opakowań kompozytowych. Na indywidualne zamówienia oraz na potrzeby własne wykonuje: urządzenia do badań w skali laboratoryjnej nad technologią wytwarzania płyt pilśniowych, płyt wiórowych, wyrobów kompozytowych na bazie drewna i termoplastycznych, syntetycznych tworzyw i włókien.

 

 

 

 

Tagi