Paged kupił Sklejkę Pisz

Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na nabycie akcji spółki Fabryka Sklejka Pisz S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że 6 lipca 2010 roku w wyniku rozstrzygnięto nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki: Fabryka Sklejka Pisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu. Wybrano oferta złożoną przez Paged S.A. z siedzibą w Warszawie.

Warunki sprzedaży są nastepujące:

- cena za nabywany pakiet 25.330.000 akcji (stanowiących 85% w kapitale zakładowym Spółki) - 65.100.000,00 zł,
- wartość nakładów inwestycyjnych - 10.000.000,00 zł,
- długość okresu utrzymania stanu zatrudnienia – 30 miesięcy.

Tagi